Fiber på landsbygden i Klippans kommun

Först hände ingenting under 10 år i Klippan. Men under de senaste två åren har det hänt mycket! Största delen av Klippans tätort har fått fiberanslutning efter Klippans kommun skrev under ett samverkansavtal med Bjäre Kraft. Ljungbyhed och Stidsvig är under uppstart och landsbygden är prioriterad för fortsatt utbyggnad av fiberanslutning.

Fiberkaos

I takt med att Bjäre Kraft lagt ned fiber har även andra aktörer vaknat och visat intresse för att bryta sig in på marknaden. Det cirkulerar många rykten i samband med detta. Söderåsjournalen ringde upp Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft Bredband AB, för att få svar på vad som händer.

Hur ser planen för utbyggnad ut på landsbygden i Klippans kommun?

Vi samlar in avtal på landsbygden för fullt. Alla som har fått avtal i första etappen och skickat tillbaks avtalet påskrivet, kommer nu kunna ansluta sig till Bjäre Krafts fibernät. Samtidigt har nästa etapp påbörjats och fler områden på landsbygden har fått avtal hemskickat till sig. Har du fått brev från andra leverantörer, men ännu inte från Bjäre Kraft, kan du förvänta dig avtal även från oss.

Varför ska hushållen välja Bjäre Kraft?

– Fiber ska bära din kommunikation i många år, men valet av nätleverantör gör du bara en gång. Bjäre Kraft är ett lokalt och tryggt val. Vi är en ansvarstagande aktör på lång sikt. Bjäre Kraft är en ekonomisk förening som ägs av dess medlemmar. Vinst blir inte utdelning, utan återinvesteras i verksamheten. Tryggt ägande helt enkelt! Du kan även kontakta oss eller besöka oss när du vill.

Hur ser intresset ut?

– Det är bra intresse i Klippan och ett stort engagemang, både från enskilda personer som startade fiberklippan.se och från Landsbygdsrådet. Jag är imponerad över det allmänna engagemanget, hur människor på landsbygden bryr sig om sina grannar och att landsbygden ska leva. Sättet som människor bryr sig om varandra har jag aldrig varit med om tidigare, inte i den här omfattningen i alla fall.

Söderåsjournalen tackar Alexander Jansson för att han tog sig tid att svara på frågorna som många ställt sig. Det känns bra att få klart besked om att Bjäre Krafts mål är och har hela tiden varit att bygga fibernät till samtliga hushåll i Klippans kommun. Tack vare konkurrensen från andra aktörer har processen fått ökat tempo, nu är det upp till samtliga hushåll att investera i fiber och sänka kostnaderna för telefon, internet och TV.