Mer fri tandvård för unga!

Vid årsskiftet höjde staten åldersgränsen för fri tandvård från 19 till 21 år. Och inte nog med det, gränsen kommer succesivt att höjas till 23 år 2019. Det betyder att de som är födda 1996 och senare får fyra år ytterligare av fri tandvård. 

– Detta är ett väldigt positivt beslut för de ungas munhälsa. Det är många som av kostnadsskäl väljer bort tandläkaren när den inte längre är kostnadsfri. Och när du inte får dina regelbundna kontroller är det svårt att veta om din munhälsa försämras. Förhoppningsvis har du en lite mer ordnad ekonomi när du är 23 år och fortsätter att gå regelbundet till tandläkaren, berättar Pia Skeppstedt, klinikchef på Folktandvården Skånes klinik i Perstorp.

Att fler unga nu får gratis tandvård innebär också att kliniken i Perstorp kommer att få mer att göra.

– Vi står väl rustade för en ökad tillströmning av kunder. Vi har nyligen rekryterat både tandhygienister och tandläkare så att vi nu är fullt bemannade. Dessutom arbetar vi med det vi kallar teamtandvård som innebär att vi använder våra personalresurser på ett optimalt sätt. Så vår tillgänglighet är mycket bra just nu, förklarar Pia Skeppstedt.