Åstorps kommun bjuder in till dialogmöte – ska Kalvahagen i Björnås bli naturreservat?

Kalvahagen med sin natur- och historiska miljö är betydelsefull för både flora och fauna. Om Kalvahagen med omgivning blir till naturreservat kan den biologiska mångfald som finns inom området bevaras. Närheten till tätorten Åstorp gör Kalvahagen lättillgängligt för rekreation och friluftsliv. Åstorps kommun bjuder därför in till dialogmöte för  att lyssna på dig som kommer att njuta av naturen i området hur du tycker att naturreservatet ska utformas utöver att bevara själva miljön och naturen i sig.

Välkommen till Åstorp kommuns dialogmöte.

När: 24 januari klockan 18:00-20:00 
Var: Tingdal/Björnås skolan, Rönnvägen 19, Åstorp

Programmet för kvällen:

• Presentation av naturreservatet Kalvahagen

• Fikapaus

• Frågestund

• Diskussion om nyttjande och skötsel