Tack, Braun!

En trogen medarbetare i Söderåsjournalen har nu dragit sig tillbaka efter att i 12 år bidragit med artiklar, notiser och boktips. Vi tackar för en gigantisk arbetsinsats!

Lars-Eric Braun har genom sitt oerhört breda intresse och stora nyfikenhet kunnat bidra med artiklar om humlor, skolplanscher, märgelgravar, Mors dag, telefonkatalogen, sockerbetan, järnspisen och… ja, mycket, mycket, mycket mer. Det har varit koncisa notiser om folkliv och kulturella fenomen.

Artiklarna har oftast haft ett historiskt perspektiv och fått oss att förstå att de flesta företeelser har en föränderlighet över tid och rum. Det finns en historia som ger perspektiv på tillvaron. Klippanbygdens lokalhistoria – hembygdens egenheter och särdrag – kan Braun på sina fem fingrar och han har generöst delat med sig av sina kunskaper.

Många är de som har uppskattat Brauns sida! Vi har från många läsare fått höra att ”Brauns sida är det första jag läser” när det fått sin Söderåsjournalen. Det lokalhistoriska intresset är stort och Lars-Eric har haft en given och trogen läsekrets.

Naturligtvis beklagar vi att Brauns sida nu upphör, men som det klassiska uttrycket är: inget varar för evigt. Att Lars-Eric Braun valt att dra sig tillbaka respekterar vi. Men åter igen, tack för alla läsvärda artiklar genom åren!