Vitsippspriset till Jessica och Lena

Kristdemokraterna i Klippan har sedan drygt tjugofem år tillbaka delat ut Vitsippspriset. Priset avser att uppmärksamma ”någon anställd eller ideellt arbetande person för gärning eller insatser som gör skillnad”.

Priset utgörs av en unik, inglasad vitsippstuva, gjord av konstnären Kerstin Gullvert Carlsson i Munka Ljungby. I år ville man belöna två personer för deras insatser.

Jessica Håkansson Hildingsson

Pris gick till Jessica Håkansson Hildingsson som startade en namninsamling mot Socialnämndens förslag att dra in habiliteringsersättningen för dem med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet. Jessica reagerade och lyckades genom opinionsbildning få Socialnämnden att ompröva sitt beslut. Jessica visade att engagemang kan ge resultat och är på det sättet ”ett föredöme för oss alla”, enligt Kristdemokraternas motivering.

Lena Landin

Lena Landin fick priset för ett engagerat arbete i FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Lena är en eldsjäl som enligt motiveringen är ”…motor bakom mycket av den verksamhet som riktar sig till barn och unga med olika former av funktionsnedsättning. Lenas insatser är oerhört betydelsefulla för att ge glädje, stöd, stimulans, självförtroende och möjligheter till gemenskap för unga i den målgrupp som FUB arbetar för.”

Priset delades ut på Café Sågen den 31 maj då FUB Klippan-Åstorp hade avslutningskonsert. En oförberedd Lena Landin överraskades när Kristdemokraternas Bert-Inge Karlsson dök upp och överlämnade priset till henne och Jessica.