UF – Unga Företagare på Klippans gymnasieskola

När sommarlov och studentexamen närmade sig hölls avslutning för Åbyskolans och Tegelbruksskolans UF-företag. Under årskurs tre har 11 företag startats, drivits och avvecklats på skolorna. Som avslutning fick ett antal UF-företagare presentera sina företag inför representanter från Klippans kommun, Företagarna i Klippan och Swedbank. Dessa lyssnade och fick ställa frågor och efter genomgången utdelades priser och diplom.

Presenterade sitt arbete

Gymnasieeleverna fick redovisa den process de gått genom under sin tid som företagare. De presenterade de moment och de frågor som de fått ta ställning till: affärsidé, finansiering, marknadsundersökningar, användningsområde för varan eller tjänsten som skulle säljas, potentiella kunder, lagerhållning, inköp, marknadsföring, kundkontakter, reklamationer, importkontakter, bokföring och bokslut, presentationer på mässor. Ja, de har stött på och fått lösa en mängd problem efterhand som de har uppkommit. I arbetet har också ingått att avveckla företaget.

– Våga fråga! Man kan inte få mer än ett nej, säger André Nilsson som har varit vd på Elektroprylar.se. Det är den viktigaste erfarenheten av vårt arbete med företaget. Det har varit en rolig, men arbetskrävande tid. Att förstå hur mycket som ligger bakom en vara och det pris man får betala som kund har varit lärorikt.

Lärdom för livet

Elektroprylar har omsatt drygt 12.000 kronor genom att sälja el-artiklar för jakt och fiske. De har bland annat fått importera varor från Kina. Ett av många problem har varit att kunna reklamera varor som varit defekta. I det hela har UF-företaget varit en lärorik och viktig övning i att vara driftig och kreativ. Gymnasieeleverna har blivit en erfarenhet rikare, vilket de kommer att ha nytta av längre fram i livet!