Eld till majstång

Midsommarstången är ett viktigt inslag i midsommarfirandets festligheter i flera dagar. Men bara i Sverige och Finland.

Europas övriga kristna kulturer har midsommarbål – under en dag. I förkristna kulturer fanns midsommarbålet i en solfest vid årets längsta dag. Seden med midsommarbål togs in i kristen tradition och blev ”Johannes Döpares dag”, den 24 juni. Det var ett framräknat datum, från påve Liberius beslut år 354 att ”Jesus föddes den 25 december”. Första kända ”Johannesbål” tändes i början av 500-talet i Tunis. I Tyskland fanns en annan kultur, för att hedra skapandet, livet och våren. Det var med ”lövad stång”. Många tyskar flyttade till Sverige, tog med sig sin kultur. Den spreds i landet och till Finland och blev en del i midsommartraditionen. Midsommarbålet fanns kvar i Skåne till in på 1800-talet.