Åbyvallen 80 år – ”kampplats” genom andelar

Klippans BIF bildades 1914. Åbyvallen invigdes 1936, som finansierats genom andelsteckning.

Fotboll kom till Sverige 1883, spreds över landet. 1894 fanns ”spontanfotboll” en kort tid i Klippan. Helsingborgs IF bildades 1907, blev en inspirationskälla i NV Skåne. Klubbar bildades. En var Klippans BIF, som senare blev Klippans FF. Gamla torget vid Gästis blev spelplan.

1915 ville KBIF ha en ”en riktig idrottsplats”, som blev vid järnvägsstationen. Framgångar kom, så även kravet på en ”rejäl idrottsplats i Klippan”. Först den 16 oktober 1930 skrev KBIF till kommunen, om ny idrottsplats. Istället för till Gråmanstorps kommunfullmäktige blev det till Klippans municipalfullmäktige. Inget hände. Inget svar kom. Efter åtta månader fick KBIF reda på orsaken: ”Ni har adresserat skrivelsen fel.” Ilskan blev stor. Ny skrivelse sändes in, som snabbehandlades. Mark anvisades ”om en ekonomisk förening bildas för anläggandet och drift”. Så blev det. Andelar tecknades av: 327 enskilda, nio föreningar, sju företag och av kommunen. Idrottsplatsförening bildades 1933, arbetet kom igång och 1936 invigdes idrottsplatsen ”en av de vackraste i NV Skåne”. 1940 brann läktaren, som snabbt byggdes upp.

Kommunen bekostade med tiden Åbyvallens hela drift. Därför var det naturligt att ägandet gick samma väg.