Allt fler kafferep

Många har hört talas om kafferep, kanske deltagit i ett eller använt begreppet förklenande i betydelsen ”löst pladder”.

Ursprunget är från 1700-talet. Då var kvinnor inte välkomna till de offentliga kaffehusen. Därför skapade de egna ”kaffehus”. Begreppet kafferep kom med i svenska språket från 1843 och definierades som en ”enkel fest med kaffe och kakor”. Det sociala betonades. Men vad begreppet syftade på är oklart. Vanligt var att kvinnorna hade med sig tyger som repades för att säljas som lump. Gav detta namnet? Kafferep slog igenom på 1930-talet, blev populärt på 1940-talet. Tillbakagång kom. Det försvann nästan. Men blev allt vanligare på 2000-talet.