Bjäre Kraft fick bidrag till landsbygdssatsning

Fibernät till internet, TV och telefoni håller på att grävas ner i Klippan och Ljungbyhed. Det är Bjäre Kraft som ansluter villor och företag på dessa orter till sitt nät. Nu kommer man även att satsa på landsbygden i Klippans kommun.

I april beviljades Bjäre Kraft 77 miljoner i statsbidrag till fibernät på landsbygden i Ängelholms, Båstads och Klippans kommuner. Det är totalt 1762 hushåll som kommer att erbjudas anslutning och en del av dessa finns alltså i Klippans kommun. De byar där de boende kommer att erbjudas anslutning är Gråmanstorp, Ankarlöv, Hyllstofta, Krika-Bonnarp, Riseberga-Färingtofta och Skäralid-Ljung.

De invånare som ansluter sig under projektets gång kommer att betala 20% av den egentliga kostnaden, resten kommer statstbidraget och Bjäre Krafts investeringskonto att stå för. För att kunna påbörja utbyggnaden krävs en anslutningsgrad på 85% så i slutändan är det de boende som själva avgör om projektet kommer att påbörjas. Landsbygdsprojektet skall vara avslutat år 2020.

Bjäre Kraft förvärvade hösten 2015 Tele2:s fibernät vilket blev en grund för en större satsning i Klippans kommun. För närvarande pågår flera projekt i tätorterna Klippan och Ljungbyhed.