Axel Blomgren. Fotografen som dokumenterade Klippan

För den historiskt intresserade Klippanbon är Axel Blomgren ett känt namn. Förutom att han hade fotoateljé och porträtterade Klippanbor, dokumenterade han miljöer i Klippanbygden. Han hade fin blick för vad som var bildmässigt och många av hans foton håller hög konstnärlig kvalitet.

Axel Blomgren, som föddes i Misterhult i Småland 1867, kom till Klippan och startade sin affärsrörelse i slutet av 1890-talet. De äldsta av hans foton är från förra sekelskiftet. Blomgren gick bort 1961 och hans foton hamnade så småningom i Klippans kommuns ägo.

Det arbetskrävande arbetet att digitalisera de glasplåtar som Blomgren använde har pågått i flera år. Blomgrens arkiv innehåller närmre 37.000 bilder från 1897-1955. Kultur- och fritidsnämnden har regelbundet utställningar av Blomgrens bilder på Konsthallen.

Att genom Blomgrens bilder kunna återskapa det gamla Klippan är en sällsam upplevelse. Databasen med bilderna finns tillgänglig via dator på biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Den som vill kunna söka i Blomgrens bilder hemifrån via internet måste lösa medlemskap antingen i Klippans hembygdsförening
eller Åsbo Släkt- och folklivsforskare. Mer information hittar du på
www.blomgrensbilder.se.