Tobias från Let´s Dance på Snyggatorpsskolan

Som en del i skolans utvecklingsarbete
finns Kamratstödjarna, en organisation som arbetar i förebyggande syfte mot diskriminering och kränkningar i skolan. Det finns två kamratstödjare i varje skolklass och de har möjlighet att påverka hur man skall arbeta med dessa frågor.

På Snyggatorpsskolan bjöd kamratstödjarna tillsammans med arbetslagsledaren Niloofar
Mehrali in Tobias Karlsson, dansare i det populära TV-programmet Let´s dance, till en föreläsning. Tobias berättade engagerat inför en fullsatt aula på Snyggatorpsskolan om sin uppväxt och sin karriär som dansare. Viktiga och dramatiska händelser i hans liv var hur han blev utsatt för mobbning som barn och när han hade berättat för sina föräldrar att han var homosexuell. Tobias inspirerade skolans elever och förmedlade möjligheten att nå sina mål trots motgångar i livet. Efteråt diskuterade man i klasserna upplevelsen av föreläsningen.
– Han fick alla i publiken att vara tysta och lyssna koncentrerat. Så tyckte några i vår klass, säger Molly Nilsson, kamratstödjare i klass 7 B efter att man diskuterat föreläsningen. Det var inspirerande. När livet är jobbigt kan det ändå ändras till något bra.

– Jag minns speciellt när han berättade om att en av dem som hade mobbat honom som barn, kom med sina egna barn och ville ha hans autograf, säger Alma, kamratstödjare i 9C2. Först hade han blivit orolig, när han fick se den som mobbat honom. Men sedan hade det känts bra.

Ett oväntat inslag efter föreläsningen var att den danssugna Vilma från klass 9C2 bjöd upp Tobias Karlsson till en bugg. Det kunde han så klart inte tacka nej till och föreläsningen fick en mycket trevlig avslutning!