Nils Forsberg – Konstnären från Riseberga

Nils Forsberg-sällskapet, tillägnat konstnären Nils Forsberg, bildades för snart ett år sedan. Enligt föreningens stadgar är syftet att ”…verka för att Nils Forsberg får inta den plats i svensk konsthistoria som tillkommer honom samt att han lokalt och regionalt blir erkänd och uppskattad”. Sällskapet startades av naturliga skäl i Klippans kommun, Forsberg har ju sina rötter här. Men vem var denna Nils Forsberg?

Torparson från Riseberga

Nils Forsberg föddes 1842 i Riseberga socken, där hans far var torpare under Vessmantorp. Familjen var fattig och när fadern ville sätta den tolvårige Nils i lära hos en skomakare rymde han. Han kom till Helsingborg och blev 1857 antagen till lärling av målarmästare Lundgren på Kullagatan. Fem år senare var han gesäll och återvände till hembygden, där han gjorde en kopia av Wäströms altartavla i Riseberga kyrka. Forsberg flyttade sedan till Göteborg där han fick undervisning på Slöjdskolan (nuvarande Högskolan för Design och konsthantverk). Med hjälp av ett stipendium kom Forsberg till Paris där han kom att stanna i mer än trettio år.

En hjältes död

I Paris försörjde Forsberg sig bland annat som yrkesmålare och medhjälpare till den berömde fotografen Nadar. Han deltog som sjukvårdssoldat i fransk-tyska kriget 1870-1871 och blev då inspirerad till det som kom att bli hans mest kända målning, En hjältes död, som han fick en guldmedalj för vid Parissalongen 1888. Parissalongen var då en utställning med högt anseende i hela världen. Detta blev äntligen hans genombrott efter att varje år från 1870 ha deltagit i Salongen med ett verk. Första gången ställde han ut det självporträtt som idag finns i Klippan kommuns ägo. Med Akrobatfamilj inför cirkusdirektören tog han 1878 ställning mot barnarbete och följden blev att tavlan refuserades. Forsberg återvände till Sverige 1905 och bodde de sista trettio åren av sitt liv i Helsingborg.

Mitt liv

Bland Forsbergs övriga mer kända verk finns Gustaf Adolf före slaget vid Lützen (1900) och Stenbockens kurir (1911). Vid 86 års ålder utgavs hans memoarer, Mitt liv. Nils Forsberg blev 91 år och är begravd på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg.

Museum?

Nils Forsberg-sällskapet har framfört önskemål om att Klippans kommun inrättar ett Nils Forsberg-museum. Likaså har man föreslagit att Allétorget döps om till Nils Forsbergs torg. Något gehör för detta fick man inte vid Kultur- och fritidsnämndens möte i januari 2016. Nämnden säger dock att man kan tänka sig att döpa en ny gata efter Nils Forsberg. I Malmö finns Nils Forsbergsgatan och Nils Forsbergs plats. I Helsingborg där Forsberg bodde i mer än trettio år har man dock inte hedrat honom med att döpa någon offentlig plats efter honom.

Nils Forsberg-sällskapet

Nils Forsberg-sällskapet, som idag har 60 medlemmar, ger ut ett medlemsblad som heter Stocken, namnet efter bron över Rönne å bakom Riseberga kyrka. Nils Forsberg lär ha gått över Stocken ett flertal gånger, mellan hemmet och Riseberga kyrkby.

Den som vill bli medlem i Nils Forsberg-sällskapet kan sätta in medlemsavgiften 100:- på bankgiro 886-1015. Kontaktperson är Thomas Anderberg tfn 0435-44 11 70 eller 0704-66 32 29.