Brevlådkamp speglade Åby

Postmästare August Hemmingsson vill ha postlåda i centrala Åby (Klippan), för postinsamling. Det skrev han till Poststyrelsen om 1880, som samtidigt blev en spegling av Åby.

1831 öppnas fyra postkontor i landet, ett var i Åby. 1875 invigdes järnvägen Helsingborg – Hässleholm. Stationen fick inte heta Åby järnvägsstation, namnet var upptaget. Dit flyttades postkontoret och fick namnet Klippans postkontor. Det blev dock en bit att gå för att lämna post. Protester uppstod. I ansökan framhölls ”att i Åby by, som är belägen cirka 2 000 fot (omkring 600 meter) från järnvägsstationen, på lämpligt ställe få uppsätta en brevlåda”. En person som skulle tömma postlådan tre gånger per dag.Ärendet föredrogs i poststyrelsen. Men det blev ett nej, som postmästaren inte nöjde sig med. Ny skrivelse sändes iväg – men nejet stod kvar. Däremot blev det en intressant beskrivning av hur Åby såg ut 1880.I postmästarens beskrivning framhöll: Att invånarantalet de senaste ”fem åren ökat högst väsentligt”, som gav fler postförsändelser. 1870 såldes frimärke för 4 077:94 som 1880 stigit till 10 372:75.Hur såg det ut i Åby? Postmästaren räknar upp ämbets- och tjänstemän, handlare och hantverkare. Det fanns bl a kronofogde, domare, doktor, apotekare, 10 butiker, 5 bagare, 6 snickare, 5 skräddare, en läderhandlare, 2 sadelmakare, ett antal arbetare. Då fanns ångbryggeri och spinneri, men inte läderfabriker, tegelbruket och pappersbruket låg i V Sönnarslövs kommun.Dessutom påpekade postmästaren att Åby postkontoret 1874 hade 17 underlydande stationer, men 1880 bara två. August Hemmingsson blev vikarie från 1874 och ordinarie postmästare 1882.