Utdelning av priser och stipendier från Klippans Kommun

Fjolårets sista kommunfullmäktige hölls den 15 december. Som årets sista möte var det lite festligare än vanligt och inramades med lite mingelmusik av Musikskolans ungdomsorkester.

Efter mötets kloka beslut och ovilda debatter framförde orkestern under ledning av Magnus Wester och Maria Nauclér en blandning av gammalt och nytt och avslutade med klassikern White Christmas. Därpå var det utdelning av 2015 års priser och stipendier. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti och kultur- och fritidschefen Arne Grau Amnér ombesörjde den lilla högtidligheten.

Kulturpriset gick till Rebecca Sharp från Ljungbyhed. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmuntra Rebecca i hennes konstnärsskap ”för hennes nydanande arbete och samtida betraktelser”. Rebecca fick 10.000 kronor och en akvarell av Eva Rex, där hon själv var av­porträtterad.

Kulturstipendier, 7.000 kronor vardera, gick till Sofie Mårtensson, för fortsatta studier inom skådespeleri och film och Camilla Dufva för att ägna sig åt att måla motiv från Klippans kommun, samt att få göra en utställning i kommunen. Cecilia Carlsen fick stipendium för att betala resor och skolav­gifter för sin utbildning till professionell dansare och danslärare i München.

Föreningsledarpriset gick till Johan Ekenberg, Klippans Gymnastikkrets, som framgångsrikt har tränat ungdomar i trampolin sedan 2008. Klubben har nått framgångar bland annat i ungdoms-SM och i den nationella tävlingsserien.

Byggnadsvårdspremium för året tilldelades paret Lars Göransson och Anna-Karin Liljedahl för deras arbete med nöjesstället Norrehus. De premierades för att de har gjort ”en omfattande restaurering av den gamla patriciervillan. Fasaden är helrenoverad med de flesta ursprungliga detaljer intakta. Den äldre inredningen har varsamt tagits tillvara när bottenvåningen byggdes om till restaurang och musiklokal”. Lars och Anna-Karin fick en plakett som de kan fästa på byggnaden.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson tilldelade läraren Ronny Olesen nämndens pris till en anställd som utfört ”förtjänstfulla insatser” under året. Ronny fick priset, 10.000 kronor, för att han ”med stor passion och energi pushar eleverna att lyckas med utbildningen och vara väl rustade för arbetslivet. Sträng men rättvis, genomsnäll och godhjärtad”.

När Sture Wetterbergs stipendium för sång- och musikbegåvade ungdomar skulle utdelas överraskades de närvarande av att en ung man i orkestern stegade fram. Saxofonisten Ringo Olsson hade tidigare under kvällen deltagit i underhållningen och mottog stipendiet på 4.000 kronor så att säga ”i tjänsten”!