UF-mässa på Åbyskolan

Gymnasister på Åbyskolan bjöd in till UF-mässa i slutet av höstterminen. UF står för Ung Företagsamhet och är en ideell och obunden organisation som samarbetar bland annat med kommunala skolor. Eleverna som presenterade
sig och sin företagsidé har arbetat under hösten med att starta och driva företag, ett inslag i undervisningen för gymnasisterna på ekonomi-, handels- och el-programmet.

– Det gäller för eleverna att starta ett eget företag. De måste gå genom hela processen, från affärsidé till att få företaget att rulla på till att slutligen avveckla bolaget. Det skall registreras, budgeteras, kapital skall tas fram, med mera, med mera, berättar ekonomi­läraren Lars-Göran Borgqvist. Det kan innefatta moment som att ringa till Kina eller göra bokslut, ja, alla detaljer i arbetet med ett företag skall eleverna själva klara av. Jag själv skall inte vara lärare, utan handledare. Det blir även ett prov i att samarbeta i grupp eftersom man är några stycken som skall driva företaget tillsammans. Man får lära sig att ta ett steg fram eller kanske tillbaka gentemot sina kamrater.

Smellgoodanywhere

Några av UF-företagarna är Nathalii Möllerström, Ronja Nilsson och Alexandra Radu, som har startat företaget Smellgoodanywhere. De säljer en påfyllnadsbar parfymflaska så att man kan ha med sig en mindre mängd parfym eller rakvatten var som helst – ”anywhere” som företagsnamnet signalerar. Flaskan rymmer 5 ml och finns i ett flertal färger. Den är tillverkad i aluminium och godkänd för att tas med på flygplan.
– Vi har köpt in vårt lager på nätet, berättar Alexandra.
– Och vi marknadsför oss bland annat via face­book, tillägger Ronja.

Finansiering

På frågan hur det var att stå på mässan och presentera sina produkter och sitt företag svarade de att det kändes lite nervöst. Företagssatsningen har de finansierat med att sälja riskkapitalsedlar, ett UF-företag får inte finansieras genom lån. Det var liv och rörelse på Åbyskolans torg med ett tiotal UF-företag med två-tre elever i varje företag.
– Vi har haft UF-företag som ett inslag i under­visningen sedan början av 1990-talet.
Vi var tidigt ute med det här på skolan,
berättar Ulf Robertsson, även han lärare i ekonomi. Det är en bra undervisningsform, där man får lära sig entreprenörskap. Det är obligatoriskt för dem som går på
ekonomi- och handelsprogrammet och hos oss genomförs det i årskurs 3. Då har eleverna en teoretisk grund att stå på. I år har även två UF-företag startats på Tegelbruksskolan, där elever på el-programmet har företag som säljer jägartillbehör respektive rengöringsmedel.

Startar företag

Undersökningar visar att 20 procent av dem som har startat UF-företag också kommer att starta företag senare i livet. Till våren kommer Företagarna i Klippan att granska UF-företagen för att utse vinnare av priset ”Bästa UF-företag”. Det kan vara hedrande för en ung företagare att få ett pris av den lokala företagarföreningen!

Luciatåg

UF-mässan genomfördes i samband med Lucia­helgen, så ett trevligt inslag var ett Lucia­tåg. Tåget var lite okonventionellt så tillvida att Lucian var en skäggig lärare från Tegelbruksskolan. Tärnor och stjärngossar bestod också av medlemmar av lärarkåren. En vild och ostyrig liten gris ingick i tåget, men vem som fanns bakom förklädnaden var omöjligt att bedöma, men det var en mer än lagom pigg liten varelse i alla fall!