Kyndelsmässodagen – helgdag till år 1772

I almanackan finns dagar som framstår som anonyma för de flesta. Dagar som varit stora kyrkliga helger i Sverige. Kyndelsmässodagen är en sådan, som var helgdag till och med år 1772.

I den kristna traditionen infaller Kyndelsmässodagen 40 dagar efter ”Jesus födelse” och var en ”Mariadag”, syftande på den kyrkliga reningsceremonin som alla barnaföderskor enligt mosaisk tradition skulle genomgå för att kunna tas upp i kyrkliga gemenskapen. Som många kyrkliga traditioner har kyndelsmässodagen förkristna rötter: Romarriket hade reningsfest med fackeltåg och ljusprocession för att hylla ljuset, i fornnordisk tradition firades ”disabloten” (för att få en god skörd) denna dag.

Länge hade kyndelsmässodagen ingen namnsdag, allt enligt katolsk tradition. Det har ändrats. Nu finns namnsdagar denna dag. Kyndelsmässodagen infaller alltid den 2 februari, uppmärksammas påföljande söndag om inte den 2 februari är en söndag. Noteras kan att kyndelsmässodagen är yttersta avslutningen av julen.

Som brukligt är i folktraditionen finns dagen med i profana sammanhang, t ex en lämplig dag för att genomför storbyk, att det i olika landskap blir en dag som signalerar start på olika arbetsmoment i jordbruket, att det kan spås med anledning av vilket väder kyndelsmässodagen hade.