Från takpanna till hela hus

Det har snart gått sju år sedan Stefan Lindqvist och Fredrik Hjorth slog sig ihop och startade Er Byggare.

De båda hade tidigare haft fastighetsbolag tillsammans och kände varandra sedan länge, men hade då – 2009 – var för sig sin lilla byggfirma. De tyckte att det fanns möjligheter för en större firma och bestämde sig för att börja samarbeta igen. Det nyligen återinförda rot-avdraget såg de som en stimulans för att satsa lite mer än tidigare. Så det blev något helt nytt för dem när de drog igång Er Byggare.
– Vi har en bra storlek på företaget idag, med cirka 14 snickare kan vi utföra allt från att reparera en stormskada med några nedblåsta takpannor till att bygga en helt ny villa, säger Fredrik.

– Ett bra flöde i firman med beställningar och utförande gör att vi kan ta både små och stora jobb, fyller Stefan i. Ett större byggföretag tar över huvud taget inte de små jobben som privatpersoner vill ha utfört, och en liten firma på två-tre man kan ha svårigheter med att ta emot och hantera alla beställningar.

System med flöde

Er Byggare har skapat ett eget system för att på ett smidigt sätt hantera beställningar och utförande av arbeten. På kontoret jobbar fyra personer med en arbetsfördelning som skapar smidighet. Stefan och Fredrik står för mottagning av beställningar och försäljning av tjänster, medan Benny Svantesson står för den praktiska planeringen. Josefine Ahlin sköter den ekonomiska redovisningen och ser till så att de färdiga arbetena blir fakturerade. Ett bra flöde är A och O för att beställda jobb skall bli utförda i tid och för att kommunikationen med kunderna skall fungera på bästa sätt.
– Vi informerar alltid kunden om vad vi gör och var vi ligger till i processen, säger Stefan. Vi är noga med att hålla det vi har sagt och ha en bra dialog med våra kunder.

Partners i närheten

Under hösten har man tack vare ett samarbete med byggproducenten Orama kunnat erbjuda installation av fönster till ett bra pris. Man installerar tusen fönster om året. Orama hyr in sig i Er Byggares fastighet i före detta Lantmännens lokaler på Väster i Klippan. Hit kom man våren 2013. Att ha samarbets­partners i krokarna är såklart en fördel. Närmsta granne till den 15000 kvadratmeter stora fastigheten är passande nog bygghandeln Optimera. Det innebär enkla och snabba leveranser av byggmaterial. Man behöver inte ens ta sig ut på Ängelholmsgatan utan kör på en liten gatstump som finns mellan företagen. För Optimeras del är det lika lätt att leverera in beställda varor till Er Byggare som att ställa det i sitt eget lager!

Byggskadeservice

Genom ett samarbete med Länsförsäkringar tar man hand om skador från olyckor, inbrott och annat hos försäkringstagarna. Det har periodvis inneburit mycket arbete. Just nu har man fullt upp med att återställa skador från de senaste höststormarna. Takpannor och plåttak som har blåst ner och träd som har skadat hus och garage måste åtgärdas.

Återvinningsgård

Detaljplanen för områden var lite osäker när man flyttade in i fastigheten, men nu vet man med säkerhet att man får fortsätta med verksamheten där. Man planerar för utbyggnad av bland annat carport till sina bilar. På fastigheten har man redan egen återvinningsverksamhet, något som sparar tid och energi. Snickarna kan så att säga köra direkt hem till firman från sina jobb med sitt släp och slipper körning och sortering på den kommunala återvinningsgården.

De stora lokalerna och de goda utrymmena med en praktisk innergård ger möjlighet till viss expansion. Man tror nog att företaget ska kunna växa lite grann.
– Till våren skall vi se till att förbättra vår egen utemiljö, nu när vi fått permanent bygglov för verksamheten, säger två glada byggentreprenörer, Stefan Lindqvist och Fredrik Hjorth.