Anslagsutdelning från Sparbanksstiftelsen i Skåne

Elva föreningar i Klippan och Perstorp fick en fin inledning på året 2016. I alla fall ekonomiskt, de fick nämligen anslag från Sparbanksstiftelsen i Skåne! Föreningarna fick dela på 112.000 kronor, en summa som kommer föreningarnas verksamhet väl till pass.

Sparbanksstiftelsen i Skåne äger 3% av aktierna i Swedbank och av deras aktieutdelning går cirka 60% procent vidare i anslag till idrotts- och kulturföreningar och deras utveckling, men även en mindre del går till forskning, näringsliv och utbildning. Totalt delades det för hösten 2015 ut 2,3 miljoner kronor varav alltså drygt hundra tusen hamnade i Klippan-Perstorp-området.
– Vi kommer att använda pengarna för att få barn och ungdomar att fortsätta vara aktiva i föreningslivet, berättade Henrik Helgesson, som mottog checken på 10.000 kronor för Vedby/Rönne IF:s
räkning. Vi arbetar för att de unga skall fortsätta växa och utvecklas i vår förening över en längre tid. Tyvärr hoppar ju ofta ungdomar av föreningslivet alldeles för tidigt.

Eftermiddagsträffen inleddes med en kort redogörelse för hur Bruksspelet i Klippan genomförde sitt stora projekt 2015. Projektledaren Heléne Lindquist berättade om de ekonomiska förutsättningar för spelen och om hur väl bidraget på 50.000 kronor från Sparbanksstiftelsen kunnat användas.

Från och med 1 februari är det ny ansökningsperiod. Man ansöker via Sparbanksstiftelsens hemsida www.sparbanksstiftelsenskane.se.

– Sprid budskapet att föreningar kan söka medel hos Sparbanksstiftelsen, uppmanade Karl-Axel Wilhelmsson, som varit aktiv i Sparbanksstiftelsen sedan starten 1991 och som närmast kan betecknas som en av stiftelsens åldermän. Se till så att ansökan håller hög kvalitet och tänk på att en förening kan söka för flera olika projekt, man kan alltså komma in med flera ansökningar. Det finns goda möjligheter för föreningar att få tillskott i kassan!

Så här mycket fick föreningarna i Klippan och Perstorp från Sparbanksstiftelsen i Skåne.

Klippans Friidrottsklubb, 10.000:-
Färingtofta IK, 10.000:-
Vedby/Rönne IF, 15.000:-
Klippans Gymnastikkrets, 10.000:-
Ljungbyheds IF, 15.000:-
FBC Viljan, Ljungbyhed, 4.000:-
Scouterna Östra Ljungby, 3.000:-
Perstorps Kör & Ryttarförening, 10.000:-
KK Karpen, Perstorp, 10.000:-
Gymnastikföreningen Activa, Perstorp, 10.000:-
Perstorp Bälinge IK, 15.000:-