Adapt Media har breddat sitt utbud

Den uppmärksamme läsaren har noterat att Adapt Media, som ger ut Söderås Journalen, har breddat sitt utbud. Sedan ägarbytet sommaren 2015 har företaget tillförts nya resurser, framför allt på tryckerisidan.

Fler resurser inom tryck

Sedan tidigare har Adapt Media i sitt digitaltryckeri kunnat producera inbjudningskort, visitkort, företagsbroschyrer, förenings­tid­ningar och en mängd andra trycksaker. Till detta har man man utökat med storbildstryck. Det innebär bland annat att man kan trycka skyltar, vepor, dekaler, klistermärken och fönster­dekorer. Nya maskiner för häftning, skärning och limbindning ger möjligheter att ut­forma produkterna på flera olika sätt.

Från idé till färdig produkt

De kompetenser som fanns tidigare är självklart kvar. Hörnstenarna har alltid varit: ide´, text, foto, layout och tryck. Förutom den egna tidningen Söderås Journalen producerar Adapt Media företags- och kund­tidningar till flera av sina kunder. Till exempel gör man Klippans pastorats församlingsblad Prästkragen, Bostadsföretaget Treklöverns Klöverbladet, Perstorps Bostäders Bo-Bladet och Kvidinge Församlings församlingsblad. Adapt Media kan i dessa produk­tioner arbeta med hela processen från idé till färdig trycksak. Mats, copywriter/skribent, arbetar med att ta fram texter, Albin och Camilla arbetar båda med foto och layout. Efter att kunden godkänt korrektur kan tidningen tryckas i det egna tryckeriet. Kunden behöver bara ha en enda kontakt och göra en enda beställning.

Lokal samarbetspartner

Till det företag som vill ha hjälp med marknadsföringen kan Adapt Media producera allt från idé till den färdiga produkten. Det kan vara en folder, produktkatalog, hemsida eller material i annan form såsom skyltar eller dekaler. Vill kunden ha hjälp med bara en del av processen så kan man såklart även utföra de kompletteringar som önskas. Adapt Media har bland sina kunder många lokala företag och butiker, vilka säkert upplever smidigheten i att ha en enda leverantör av marknadsföringsmaterial. Som utgivare av Söderås Journalen har man sedan länge varit engagerad i det lokala näringslivet och värnar om bygdens företag och deras konkurrenskraft gentemot större aktörer.

Web-to-print

Adapt Media kan idag trycka nästintill allt som går att trycka. För företagspresentationer på mässor och utställningar kan man erbjuda roll-ups, dekaler, skyltar. Adapt Media har som målsättning att utveckla web-to-print, en smidig teknik där kunden själv kan beställa via nätet och där beställningen sedan enkelt utförs i tryckeriet.

Välkommen att besöka

Företaget har sina lokaler på Norra Skol­gatan 2. Här finns tryckeriet, fotostudion och arbetsrum där texter och layout arbetas fram. I deras utställning kan du själv se delar av deras breda utbud. Ett besök hos Adapt Media kostar inget, de ser dig gärna som nyfiken gäst!