Vad tycker föreningarna om föreningssidorna?

Åsbo Släkt- och Folklivs­forskare, Gertrud Hannrup

Vad tycker du om att ni kan lämna förenings­information till Söderås Journalen?
– Tacknämligt, säger Gertrud. Jag blev så glad när den här möjligheten dök upp! Det är inte lätt att nå ut. Det har blivit svårare för oss att få ut budskap genom dags­pressen.

Vilka andra marknadföringskanaler har ni?
– Våra egna medlemmar når vi genom vår tidning ”Åsbo Släktblad”. Där kan vi informera om våra aktiviteter, men där når vi inte blivande medlemmar. Kommunens hemsida använder vi till viss del. Och så har vi nyligen startat en Facebooksida, men det är för tidigt att utvärdera den.

Vad tycker du om sponsorerna?
– Det är ju jättesnällt att de vill sponsra Föreningssidan! Det gynnar ju föreningslivet i kommunen. Dom bidrar ju till ett rikt föreningsliv, det är lovvärt!

Åsbobygdens Samlar­förening, Perstorp, Sven Stenberg

Vad tycker du om att ni kan nå allmänheten genom
Söderås Journalens Föreningssidor?
– Givetvis positivt! säger Sven. Vi har ju till exempel fått ut vårt höstprogram i senaste numret. Den går ju ut till alla, och det har givit respons! Folk läser den, det är en bra tidning. I takt med att folk prenumererar mindre och mindre på dagstidningar så blir gratis­tidningarna viktigare. Och folk läser dem noggrannare.

Föreningssidan sponsras av företag. Vad tycker du om dem?
– Jag högaktar dom! Det är en väldigt fin good-will. Vi anser att vi inte kan ta betalt på våra arrangemang, därför har vi inte särskilt höga intäkter. En liten förening som vår har inte råd med att betala för annonser. Vi annonserade tidigare i dagspress, men det blev för dyrt.

Tycho Brahe, SPF Ljungbyhed, Göran Johansson

Vad tycker du om Föreningssidan i Söderås Journalen?
– Jättebra! Söderås Journalen är den enda tidning som alla läser. Det är det bästa sättet för oss att nå ut. Det är bra att förenings­informationen är koncentrerad på Föreningssidan, då hittar man den. I andra tidningar är det lättare att det drunknar i mängden. Dessutom är tidningen trevlig! Den inbjuder att bläddra och läsa.

Vad tycker du om dem som sponsrar Föreningssidan?
– Fantastiskt bra! De är väl värda en eloge. Jättebra! Många pensionärer drar ner på sina kostnader och då slutar de kanske att prenumerera på dagstidning. Men genom Söderås Journalen når vi alla, den kommer ju hem i brevlådan hos alla.

Vad är det för information som ni lämnar till Söderås Journalen?
– Det är information om våra möten, utflykter och andra arrangemang.

SPF Eken, Perstorp, Lena Karlsson

Hur marknadsför ni er förening?
– Vi har inte haft någon annan allmän marknadsföring, men sedan en tid tillbaka har vi lämnat information till Söderås Journalen,
säger Lena. Det har varit bra, det är många som har påpekat att det kommit i tidningen.

Hur har responsen på er information på Föreningssidan varit?
– Vi har fått bra respons så vi kommer att fortsätta. Våra medlemmar säger att det är bra att informationen kommer där. Vi skickar ut information om våra månadsmöten och om vad som händer i föreningen. Det har även blivt bra respons från de som inte är medlemmar. Det är en del som säger att de visste inte att vi gjorde så mycket. Det blir ett sätt för oss att värva nya med­lemmar genom att fler ser vilken verk­samhet vi har.

PRO Ljungbyhed, Gun Svärd

Vad tycker du om att ni kan lämna information på Föreningssidan i Söderås Journalen?
– De flesta läser det. Jättebra att vi kan annonsera där, säger Gun Svärd som är sekreterare i PRO i Ljungbyhed. Bra att det är gratis. Det kostar ju att annonserar annars. Folk läser det, vi når ut.

KlippanKorpens Boulesektion, Ingmar Lindkvist

Vad tycker du om att ni kan lämna information på Föreningssidan i Söderås Journalen?
– Jättebra, säger Ingmar. Tidigare kunde man ju lämna till dagspressen, men det går ju inte längre. Vi lämnar resultaten från våra månadstävlingarna. Det är jättebra, det är ett enkelt sätt för oss att nå ut.

STF Bjäre-Åsbo, Ingela Lindgren Andersson

Vilken information lämnar ni till Föreningssidorna i Söderås Journalen?
– Vi lämnar information om vår programverksamhet. Vi har ”turistbetonade” program, men försöker även få in lite kultur i programmen. Vi anordnar till exempel vandringar på Söderåsen. Senast hade vi en expert som kunde prata om ravinen. Vi har haft en vandring på gamla järnvägen mellan Röstånga och Skäralid där vi var flera som hjälptes åt att berätta om järnvägens historia.

Vilka informationsvägar har ni för er förening?
– Vi har en folder som vi skickar ut till bibliotek och turisbyråer, men även till våra medlemmar förstås. Vår information i Söderås Journalen når ut lokalt och det är det vi vill. Vi är ju en lokal förening. Det är en bra tidning och vi vill att den skall läsas. Vi tror inte att vi når så många genom dagspressen längre.

Vad tycker du om dem som är sponsorer för Föreningssidan?
– Vad snälla dom är! Det är värde­fullt för oss så vi hoppas de fortsätter!

Klippan RC klubb, Janne Olsson

Vad är det för information ni lämnar till Föreningssidan?
– Det är allmän information om vår verksamhet. Våra öppettider och när vi har någon tävling, så som vi hade i våras. I samband med sportlovet har vi extra öppettider som vi informerar om.

Föreningssidan sponsras av företag. Vad tycker du om dem?
– Det är jättebra, det är verkligen hyggligt! En liten förening har inte råd att annonsera i dagspressen, i alla fall inte vi. Men genom Söderås Journalen når vi ut, den kommer ju till alla. Alla läser den, det tror jag. Man hör ofta någon som säger att ”det såg jag i Söderås Journalen”. Man hade velat att den kunde komma ut oftare.