Klippan och Perstorp i topp!

Det var väl goda nyheter som damp ner i mitten av november… Kommunen med bästa tillväxt i Skåne var Klippan och på andra plats kom Perstorp!!

Kreditupplysningsföretaget Syna har granskat boksluten från samtliga av Sveriges aktiebolag och beräknat tillväxtkraft hos dessa företag. Priset tilldelas den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
– Som kommun gör vi vårt bästa för att dra vårt strå till stacken, men det här priset är helt och hållet företagarnas förtjänst, säger Anders Lindberg, näringsutvecklare i Klippans kommun.

Mätningen, kallad Bästa Tillväxt, uppmärksammar bred och stabil tillväxt. Den kommun i varje län som har störst andel växande företag tilldelas priset. Tre värden som mäts är:
• andelen företag med omsättningsökning mer än 5% mellan de senaste årsredovisningarna.
• andelen företag som ökat antalet anställda mellan de senaste årsredovisningarna.
• andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredo­visningen.

Av talen skapas ett index som sedan används för att jämföra kommunerna. En nöjd näringslivsutvecklare kan alltså konstatera att Klippan och grannkommunen Perstorp ligger i topp i Skåne. Anders Lindberg framhåller att det är kul att arbeta i en kommun med så många kompetenta och aktiva företagare. Vi instämmer!