Krokodilen passerade Klippans station

För Klippanbygdens tågfantaster var den 16 september en stor dag! Det legendariska loket ”Krokodilen” passerade nämligen Klippans station, som invaderades av ett stort antal intresserade. Loket var visserligen rejält försenat på grund av ett koppellager som krånglade, men de väntande järnvägsentusiasterna var tålmodiga de tre timmarna som tågsättet dröjde. Förutom ”Krokodilen” innehöll vagnsättet ett tiotal äldre svenska vagnar och en schweizisk restaurangvagn.

På väg från Gävle till Malmö

Loket hade utgått från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och var på väg till Malmö, men fick tyvärr gå till reparation i Ängelholm istället. De oturliga tekniska problemen innebar också att ”Krokodilen” drogs av ett annat lok när det passerade Klippan.
– ”Krokodilen” vill man se när man nu har chansen, säger Hans-Ove Larsson, som hade åkt från Åstorp för att föreviga loket med några foton.
– ”Krokodilen” var ett av de tåg man önskade mest när man satt och bläddrade i Märklin-katalogen som liten pojke.

Ett lok för Alperna

”Krokodilen” är ett elektriskt godståglok som togs fram av det schweiziska järnvägsbolaget SBB. Loket konstruerades för tung godstrafik till Sankt Gotthardtsbanan i Alperna. Loket har en centralt placerad hytt och är ledat, vilket tillsammans med den gröna färgen gjorde att det liknades vid en krokodil. Loktypen började tillverkas 1919, men en utfasning startade på 1960-talet och det sista loket togs ur drift 1976. Loket var då alltför långsamt för den tidens trafik.

100 årsjubileum för elektriska lok

Idag finns några reservlok bevarade. Dessa används för musietrafik såsom den tur som nu gick genom Sverige.
Järnvägsmuséet i Gävle firade att det är 100 år sedan man tog de första elektriska loken i drift. Just det exemplar av ”Krokodilen” som passerade Klippan byggdes i Schweiz 1925 och togs ur drift 1970. Det är 20 meter lång och väger 131 ton.
– Jag undrar om jag inte hinner inom Kvidinge för att ta lite bilder på ”Krokodilen” där också, funderar Hans-Ove Larsson, när han vänder hemåt mot Åstorp.
– Man får passa på när man har chansen!