FIP – Nytt arbetssätt på räddningstjänsten

Sedan en tid tillbaka har Räddningstjänsten i Klippan och Ljungbyhed en ny arbetsrutin i samband med utryckningar.
Arbetssättet som kallas FIP, dvs Första insatsperson, innebär att man vid larm skickar en brandman direkt till olycksplatsen. Brandmannen, som är ledare för insatsstyrkan, åker i bil utan att ta sig till Räddningstjänsten först.

– Avsikten är att man så tidigt som möjligt skall skapa sig en uppfattning om olyckan och eventuellt bryta ett olycks- eller sjukdomsförlopp, berättar Staffan Winstedt, chef för Räddningstjänst
Söderåsen. FIP:n kan också rapportera bakåt till räddnings­personalen som är på väg, berätta vilken karaktär det är på olyckan och förbereda kollegorna bättre för insatsen.

Utrustade bilar

Arbetssättet med FIP, som även kommer att införas i Åstorp, har fått till följd att man ser fler av Räddningstjänstens bilar ute i samhället. Man har fått anpassa några bilar till FIP:n och utrustat dem med hjärtstartare, sjukvårdsutrustning och ett antal mindre brandsläckare. Första insatspersonen kan i bästa fall omedelbart agera för att förhindra en brand eller ett olycksförlopp.
– Jag är ju själv glasmästare och då undrar ju mina kunder ibland varför det kommer en brandman när man väntar på glasmästaren.
Men det har ju sin förklaring i att jag för tillfället har jour som första insatsperson och kör i FIP-bilen, säger styrkeledaren Henrik Helgesson.
Det kommer alltså att synas fler bilar från Räddningstjänsten ute i samhället trots att ingen olycka har hänt.

Vinst för samhället

Samhällskostnaden minskar genom att bränder kan bekämpas effektivare och ingripanden vid olyckor kan komma tidigare. I bästa fall räddas liv. Den investering man har fått göra med att utrusta bilar är väl värd sina kronor.

– Vid en olycka hinner man ofta planera insatsen innan kollegorna kommer. Vi som är FIP har kanske tre och en halv minuts försprång, vilket betyder mycket. Vi får klart för oss vad som skall göras och vi sparar då viktig tid vid utryckningen, säger Ulf Axelsson som är stationerad i Ljungbyhed. Vid en villabrand lyckades jag som FIP släcka elden innan mina kollegor kom, ett bra exempel på vad ett tidigt ingripande kan betyda.När de andra kom med sina bilar behövde de bara kontrollera att branden var ordentligt släckt.

Arbetssättet har utretts och utvärderats efterhand som det införts i Ljungbyhed och Klippan. Nästa år kommer även Åstorp att få sin FIP – Första insatsperson.