Fick MC-polis

Sverige fick lösdriverilag 1885. Lösdrivare var den ”som strök omkring utan att vilja försörja sig, förde ett liv som hotade allmänhetens säkerhet, ordning och sedlighet”. Lösdrivare jagades av länspolisen, i Åsbo Härad till häst.

Men från 1921 beslöt landstinget att anställa en motorcykelpolis, med placering i Klippan. Det kostade 5 765 kronor och delades mellan socknarna: Riseberga, Färingtofta, Oderljunga, Perstorp, Fagerhult, Örkelljunga, Rya, Ö. Ljungby, Källna, Össjö, Tossjö, M. Ljungby, Tåstarp, Gråmanstorp och Vedby – ett rejält bevakningsområde. Lagen ersattes 1965 av lagen om ”samhällsfarlig asocialitet”, som upphävdes 1981