Ebolakampen – en ”smittkoppsspegel”

Ebola är en dödlig sjukdom som sprids lätt. Inga säkra botemedel finns. Skydd och isolering tillgrips. Ändå dör många. Så var det även med smittkoppor. Botemedel hittades – vaccin, som gav immunitet.

Ebola är en fruktad sjukdom. Den kom på 2000-talet och gav massdöd och är så smittsam att skyddsutrustning krävs för vårdpersonal. Vaccin är på gång. Sjukdomen finns mest i Afrika. Resandet har spritt sjukdomen. Ebola är som en spegel av smittkoppornas utveckling, farlighet och vårdkamp.

Ebola har kort, smittkoppor lång historia. Smittkoppornas hemland är Indien. 3 000 åriga mumier har smittkoppsmärke. Förbättrade resmöjligheter spred smittkoppor till Europa. Grekland och Rom drabbades först. På 1500-talet blev sjukdomen allmän. 1614 utbröt en pandemi (världsspridd epidemi) från Asien. Till Sverige kom smittkoppor på 1700-talet. Pesten hade precis försvunnit. Det beräknas att 60 miljoner människor dog i Europa under 1700-talet – kallat smittkoppsårhundradet.

Smittkoppor sågs som en oundviklig barnsjukdom. Vart tredje barn dog. Det fick Europas folkmängd att vara konstant, trots ökat barnafödande. Först på 1800-talet kom folkökning.

En del överlevde smittkoppor, men blev vanställda i framförallt ansiktet. Överlevnaden gav hopp om botemedel. Det blev ympning med försvagat smittkoppsvirus, som gav immunitet. Även Gustaf III ympades. Forskningen hittade vaccin. Den 14 maj 1796 utförde Edward Jenner ett experiment på en 8-årig pojke. Han rispades i armen. Det gneds in lymfa från en mjölkerska – mjölkerskor drabbades inte. De blev immuna genom virussvaga ”kokoppor”.

Vaccination togs upp i Danmark 1801. Fördes till Lund samma år av Munch af Rosenschiöld. Endast en vaccination hanns med detta år. 1816 blev vaccination obligatorisk i Sverige för barn under 2 år. Smittkopporna var besegrade i världen. Det väntas ebola också bli.