Tiggeri förbjöds 1847

Tiggeri har funnits lika länge som fattigdom.

Tiggeri sågs som en del av tillvarons ordning. Att ge allmosa var en from gärning. Men bara till ”goda fattiga” – de som var fattiga av acceptabelt skäl, som ålderdom. Lösdrivare greps och sattes på fängelse. På 1500-talet räknades alla tiggare. Från 1698 fick de bara tigga i hemsocknen. Men den 25 maj 1847 förbjöds tiggeri i Sverige. Men först 1964 avskaffades lösdriverilagen. Tiggare syntes inte till, tiggeriet antogs avskaffat. Så var det från 1960- till 1990-talet. Så kom psykiatrireformen 1995. Mentalsjukhusens patienter slussades ut i verkligheten. Det klarade inte alla. Tiggeri återuppstod. På 2000-talet kom östeuropeiska länder med i EU, som innebar början på det tiggeri vi nu ser i Sverige.