Ljungbyhedsmötet

Militären ”placerade” Ljungbyhed på kartan. Nu råder anonymitet.

Inga kungar kommer, som på 1800-talet, då militära övningar övervakades. Då kunde stora beslut tas, som då Karl XV och Fredrik VII avhandlade skandinavismen (där Sverige, Danmark, Norge skulle hjälpa varandra) vid en ”blöt” träff i Ljungbyhed 1860. Karl XV lovade Danmark 10 000 svenska soldater vid krig mot Preussen. Men regeringen sade nej. 1864 tog Preussen Slesvig.