Fler sponsorer till Föreningssidan

I slutet på 2013 startade vi upp Föreningssidan i Söderås Journalen. Den är till för att alla föreningar i vårt utgivningsområde ska ha en plattform där den kan informera om sin verksamhet.

Eftersom det finns kostnader för administration, layout, tryckning och distribution även för dessa sidor så är Föreningssidan beroende av sponsorer. Detta för att det inte ska innebära några kostnader för föreningarna. Under året som gått har vi haft fem sponsorer och från och med detta nummer har det tillkommit ytterligare fem! Vi har pratat med allihop och här nedan kan du läsa om varför de ställer upp.

Filip Cronberg, ICA Kvantum

– Det finns all anledning att på bästa sätt uppmärksamma och stötta det lokala föreningslivet. Föreningarna har en viktig funktion i samhället och på de små orterna när det gäller att sysselsätta och engagera befolkningen.

Åke Dahl, Åke Dahl Fastighets AB

– Vi tycker att föreningarna och människorna som verkar i dem är värda all uppmuntran, och kan vi hjälpa till att sprida deras budskap via Söderås Journalen så gör vi gärna det. Ett levande föreningsliv är viktigt för Klippan och orterna häromkring.

Pernilla Roos, Klippans Yllefabrik

– Vi tycker att det är viktigt att stötta det lokala föreningslivet. Föreningssidorna är en bra sak för alla föreningar som på så vis har möjlighet att dela sitt budskap. Genom Föreningssidan kan vi stötta många föreningar på samma gång.

Lars Andersson, Hemköp Ljungbyhed

– För mig och Hemköp i Ljungbyhed känns det viktigt att stötta föreningslivet. Det ger ungdomar en sysselsättning och förebilder. Föreningslivet ger alla medverkande ett driv. Föreningssidan är ett bra forum för alla intresserade och hjälper föreningarna att nå sina medlemmar, nya som gamla.

Klippans Kommun, Börje Norén

– Föreningssidan är ett fantastiskt koncept där föreningarna når ut till allmänheten. Här får man allt på ett och samma ställe på ett enkelt vis. HD/NST har ingen lokalsida på samma sätt som tidigare och utrymmet för kommunens föreningar är mycket litet där. Föreningssidan är precis rätt grej i rätt tid. Det är roligt att se att Föreningssidan kan etableras som en kanal för kommunens föreningar.

Prenad Elmontage, Bengt Hansson

– Jag tycker att det är en fin grej! I samband med att utrymmet i lokaltidningarna minskar är det viktigt att hjälpa föreningarna att synas. För oss är det självklart att stödja det lokala föreningslivet. Prenad har anställda i Söderås Journalens samtliga utgivningsorter. Genom Föreningssidan kan vi hjälpa till att hålla föreningslivet levande.

Meccom/Klippans Bruk, Bengt Thomasson

– Det är en bra service för alla berörda inom föreningslivet. Ett rikt föreningsliv betyder återväxt och det är bra för hela området. Föreningssidan är en bra informationskanal till alla inom föreningslivet och det vill vi gärna vara med och stödja.

Eurolink, Roy Hansson

– För vår och min del känns det väldigt viktigt. Det finns många aspekter med att sponsra Föreningssidan. För det första tycker jag att Söderås Journalen är en bra tidning som bevakar vårt område. Ett rikt föreningsliv betyder mycket för orten och ungdomarna. Genom Föreningssidan kan vi hjälpa till att stötta föreningslivet och alla engagerade.