Självdeklaration – Karl XII:s påfund

Den 2 maj var sista inlämningsdagen för självdekalrationer. Snart börjar skatteåterbäring. Vem införde självdeklaration i Sverige? Jo, ingen mindre än Karl XII.

Krigsmakten och rättsväsendet var de stora utgiftsposterna för Sverige i äldre tider. Det behövdes inkomster. Merparten togs in via skatter på varor. Men det krävdes även att medborgarna beskattades. Det kopplades till jordbruken – som var överväldigande antalet medborgares utkomst. Hur stor var bärkraften? Via länsförvaltningarnas inspektörer kontrollerades detta. Det blev inte effektivt. Nytt behövdes. Det ansåg Karl XII, som var i akut behov av pengar med anledning av krigen.

1712 infördes självdeklaration för första gången i Sverige. Det blev ingen succé. Efter kort tid återgick man till tidigare tingens ordning. Idén levde vidare. 1809 beslöt riksdagen införa progressiv skatt (högre skattestats för högre inkomst) och självdeklaration. Även det blev en miss.

Klart stod: skattesystemet var felaktigt, godtycke fanns. Dessutom var skatten kopplad till rösträtt (högre inkomst gav fler röster). I takt med att samhället byggdes ut krävdes mer skatt. År 1900 togs 8 procent av BNP ut i skatt (idag är det 45 procent). Kostnadskrävande allmänna värnplikten infördes 1901. Nytt skattesystem beslöts 1902. Det kom – med självdeklaration. Allt fler uppgifter krävdes in. Kulmen nåddes på 1970-talet. Sedan har förenkling skett – som fortsätter.