Krimkriget gav bank

Oroligheterna på Krim oroar svenska marknaden.

Så var det inte vid Krimkriget (1853-1856). Då fick Sverige ekonomisk uppgång, som pågick under en lång tid. I kriget stod Ryssland mot bl a Frankrike och England. Det gav ökad handel och ökade priser, som gynnade bönderna, t ex i Ö Ljungby. Utbyggnad krävdes, pengar behövde lånas. Det gav knuff för nya banker. På Ö Ljungby Gästgivargård togs beslut att bilda bank 1874, som började verksamheten på ”Gästis”.