Från ladugård via Silver Hill till MiL

Det undras kring Klippans Ladugård, som kommunen köpte och sålde till Nils Erik Sundblad för uppbyggnaden av Silver Hill, som sedan togs över av Management i Lund (MiL).

Papperstillverkningens anor i bygden är från 1573, året Tycho Brahe hyllade sin morbror Sten Bille på Herrevadskloster i en dikt som ”den förste i landet (Danmark) som startat papperstillverkning”. Klippans pappersbruks historia börjar dock först 1637. Andra pappersbruk kom igång, konkurrensen blev allt hårdare. Klippans bruk behövde fler inkomster. Binäringar startades under 1700-talets andra del. Då var bruket nedgånget. Abraham Tornérhjelm tog över 1772 (dog 1776). Det var han som startade binäringar, bl a jordbruk och boskapsdrift. Mark köptes. Änkan Eleonora Silfversköld fullföljde drift och utbyggnad och köpte bl a hemmannen Mammarp 1 och 2 med torp. Det var mest betesmark. Boskap hölls. Området kallades ”Klippans Ladugård”. Namnet togs med till nya stallarna, som MiL nu äger.

I tur och ordning blev Joakim Staël von Holstein, Anders Hellman, Carl Fredrik Kemner, Sven Magnus Sunnerdahl och från 1853 Christian A Bock ägare. Bock inledde en omfattande om- och nybyggnad. Tegelbruk anlades 1854. Åren 1856 -57 uppfördes det som blev känt som Klippans Ladugård. Jordbruket utarrenderades ut 1869 till 1920, togs över igen. 1974 såldes marken till Klippans kommun – inte för 10 000 miljarder kronor, som de står i Riseberga arbetarkommuns protokoll, utan för 10 miljoner kronor. Kommunen behövde mark, pappersbruket rejält kapitaltillskott.

Sedan köpte Nils Erik Sundblad Borgen och Ladugården samt 84 000 kvm mark. Silver Hills uppstod och fanns mellan 1981 och 1987. Kommunens köpte åter mark och byggnader som såldes till Management i Lund (MiL) 1987. Idag drivs en avancerad chefsskola i bl a tidigare
kostallet.