Lördagsfritt i skolan

Det ter sig självklarhet att inte gå i skolan på lördagar. Så har det varit i 45 år.

1968 beslöt riksdagen införa skolfria lördagar. En försöksperiod hade utfalligt väl, allt fler yrkesgrupper hade infört femdagarsvecka. Undervisningstiden var i stort sett den samma. Läsåret ökade från 39 till 40 veckor, koncentrerade lektioner på 40 minuter infördes. Reformen hade bred politisk förankring och genomfördes successivt. Det tog sin tid innan landet alla elever hade lördagsfritt – med försökstiden tio år.