Hjälp till att bevara och stärka handeln i Klippan

Klippans kommun ingår i nätverket ”Familjen Helsingborg”. För att hjälpa till att utveckla handeln i kommunen kommer man nu genomföra en marknadsundersökning.

Genom att studera olika åldersgrupper ska man ta reda på mer om köpbeteendet hos kommuninvånarna. Till detta behövs DIN hjälp!

Adapt Medias och Söderås Journalens roll i det hela är att hjälpa Familjen Helsingborg att plocka fram läsare som kan vara med i undersökningen.

Det behövs fem frivilliga i olika ålderskategorier

Blir du en av dem som kommer med i undersökningen kommer du att filmas av teamet från Familjen Helsingborg under en inköpsrunda i Klippan. Denna film kommer endast användas internt och inte gå upp på biograferna(!). Undersökningen görs för att kunna se hur köpbeteendet är i Klippan. Undersökningen är väldigt användbar och viktig för handeln i kommunen. Köpmannaföreningen i Klippan är en av många föreningar som försöker bevara och stärka handeln på orten och de är givetvis mycket intresserade av resultatet.

Premieras med överraskningar

Ansvarig för undersökningen är Devrin Aslan som är forskare inom detaljhandel på Campus i Helsingborg. Till detta projekt söks också några studenter som studerar information och marknadsföring på gymnasie- eller högskolenivå.

Alla som deltar kommer att premieras med överraskningar!
Vill du vara med och hjälpa till att utveckla handeln i Klippan och delta i ett roligt projekt? Skicka ett mail till bengt@adaptmedia.se alt. Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan och märk mailet eller brevet med ”Marknadsundersökning”. Genomförandet görs någon gång i maj eller juni och resultatet presenteras i ett senare nummer av Söderås Journalen.