Söderås Journalen byter distributör!

Söderås Journalen har i alla år distribuerats till hushåll och företag av Posten. Nu har Posten ändrat förutsättningarna “över natten” för att de ska fortsätta att dela ut tidningen till hushållen.

Dessa ändrade förutsättningar innebär att distributionskostnaden till hushållen skulle öka med 175.000:- per år. Förändringen skulle börja gälla omedelbart fr o m Söderås Journalens Marsnummer. Vi har försökt att förhandla med Posten först om kostnaden och sedan om en “omläggningsperiod” som skulle gälla året ut, men det gick de inte med på. Det gick alltså inte ens att få en månad…

Detta blev en helt omöjlig situation för oss, så därför har vi sökt en ny partner för distributionen av tidningen till hushållen. Vi har nu slutit ett avtal med SDR (Svensk Direktreklam) som kommer att dela ut Söderås Journalen till samtliga hushåll i fortsättningen. Utdelningen till alla företag måste vi fortsätta att anlita Posten för eftersom SDR inte har denna tjänst. Dessutom berördes inte utdelningen till företag av Postens ändrade kostnadsförutsättningar.

Söderås Journalen blir nu Söndagstidning!

Inget ont som inte har nåt gott med sig! Det kommer att bli nästan som vanligt, och på samma sätt som när Posten delade ut tidningen. Nämligen att Söderås Journalen når alla!

Det blir dock EN förändring i form av att tidningen nu kommer att delas ut till hushållen på söndagar istället för som tidigare på måndagar.

Men vi tror och anser att det faktiskt kan vara positivt att hushållen får tidningen på söndagen istället. Man har ledig tid att I lugn och ro läsa annonser och artiklar! Det kan finnas undantag någon gång pga väderförutsättningar eller sjukdom bland utdelarna. Det kan då hända att tidningen kommer på lördagen istället men det bör inte ha någon betydelse.

Utdelningen till de 1240 företag som tidningen delas ut till är som vanligt på tisdagar.

De nya utgivningsdagarna fr o m mars finns att läsa i schemat längre ner på denna sida.

Om det skulle vara så att någon inte fått tidningen (fel kan alltid göras och det hände även när Posten delade ut tidningen) så kan man maila in namn och adress till sdr825@sdr.se och redaktionen@soderasjournalen.se. Detta är en kvalitetssäkring som både Adapt Media och SDR vill ha därför att vi är mycket måna om våra annonsörer och läsare!

Jag hoppas att alla förstår att detta har varit ett riktigt “chock-race” för oss, där vi blev helt “tagna på sängen” av Postens besked. Men det gäller alltid att se möjligheterna i de problem som uppstår, och då tycker vi det är bra med att vi nu får ordnat det med distributionen på samma sätt som tidigare, att vi når alla, men att Söderås Journalen dessutom blir en Söndagstidning!

Med vänliga “distributions”-hälsningar

Bengt Wetterberg
Ansv. utgivare Söderås Journalen
Adapt Media