Livskvalité hela livet

Nu öppnar sig en helt ny möjlighet för dig som är +75 år och listad på Capio Citykliniken i Klippan. ”Seniormottagningen” invigs nämligen under våren. Att höja livskvalitén med både mindre och ibland lite större vårdinsatser är det övergripande målet.

Genom att ta kontakt med Seniormottagningen får du en chans att få svar på dina frågor och funderingar utan att behöva boka ett läkarbesök. De som tar emot dig när du besöker eller ringer till Seniormottagningen är Capio Cityklinikens distriktssköterskor: Annika Nilsson, Christina Nilsson, Zenita Julku och Anette Persson.

Med dem kan du diskutera om problem som kan kännas tunga att prata om. Med åldrandet följer ibland urinläckage, depression, glömska eller allmän trötthet som kan dra ner livskvalitén ordentligt. Distriktssköterskorna hjälper dig att överblicka din vardag för att skapa förebyggande och åtgärdande insatser. Här kan du även få hjälp med att se över dina mediciner så dessa fungerar på bästa vis.
– Seniormottagningen ska ha mycket god tillgänglighet. Vi kommer ha ett fast telefonnummer där man kommer direkt till oss, utan en massa knapptryckningar och knappval, säger Annika Nilsson.

Kan hänvisa till specialistkompetenser

Om det visar sig under hälsosamtalet att det behövs mer specialistråd så hänvisas man vidare till personal med rätt kompetens på mottagningen.
– Skulle man behöva gå vidare, med exempel ett läkarbesök eller skickas vidare till blodtrycksmottagning,
diabetessjuksköterska eller annan specialistmottagning, så finns mycket av den kompetensen i huset, säger Christina.

Hennes kollega, Anette, fortsätter:
– Det är en trygghet för de äldre att ringa oss och få ett inledande hälsosamtal. Genom Seniormottagningen kan vi förbättra hälsan och förebygga ohälsan hos våra äldre patienter på många sätt. Vi kommer lägga stor vikt på att utveckla verksamheten efter de behov som efter-
frågas och uppstår efterhand. Vi hoppas bland annat på att kunna ha föreläsningar inom aktuella ämnesområden.

Personalen på mottagningen har även möjlighet att, när behov föreligger, göra hembesök hos patienten.

Seniormattagningar startar upp på fler och fler ställen i Skåne.
– Det är inget krav att vårdmottagningar ska ha en
Seniormottagning. Däremot är det med i riktlinjerna från Region Skåne och en rekommendation. Vi utgick från de förutsättningar som fanns på Capio Citykliniken i Klippan och satte oss ner och spånade på hur vi kunde göra det bästa av en Seniormottagning, säger Christina.

Även för anhöriga

Seniormottagningen vänder sig även till anhöriga som kan höra av sig med sina frågor och funderingar.
– Kanske har man en anhörig som är dement och då kan man behöva råd och hjälp. Vi är vana vid att bemöta och hantera sådana frågor och kan lotsa de anhöriga och den drabbade vidare, säger Anette.

Distriktssköterskorna på Capio Citykliniken ser fram emot den nya mottagningen och att få möta alla listade seniorer och deras behov.