Samlare samlas i Perstorp

Att samla saker har människor sysslat länge med. Anledningarna skiftar, liksom vad som samlas. Detta står klart för alla som t ex besöker Åsbobygdens Samlarförenings träffar i Perstorp.

Arkeologiska utgrävningar har visat samlandets långa historia. Äldsta större samlingen är från 400-talet f v t. I äldre tider kunde bara de med
resurser bygga upp samlingar. För den bredare befolkningen var det först en bit in på 1900-talet som denna möjlighet öppnades.

I Europa blev systematisering och ordnande av objekt något som kom tidigt. Under 1500-talet var det viktigt att försöka förstå världen. Intresset för samlande – främst av ”underliga ting” – ökade. Studiet av tingen organiserades, metoder utarbetades. På 1700-talet var samlandet och systematiserandet i full gång, med svenske Carl von Linné i spetsen – han som ordnade och beskrev växterna.

Då det i dag talas om samlande är det något helt annat som avses: Att skaffa sig ett stort antal objekt som gillas. En klar definition på vad som kallas ”samlande” finns inte. Det talas bl a om: ”Att ha fler exempel av föremål än vad man har egentlig användning av.” Vägen till ”mani” är inte lång, därmed att hamna i vad som kallas ”tvångssyndrom”. Från våren 2014 får ”samlarmani” egen sjukbildsbeskrivning. Men då ska samlandet ha gått över alla gränser och kan inte kontrolleras.

I Åsbobygdens Samlarförening handlar det om något helt annat; att skaffa något man tycker om som har nostalgiskt värde. Samlarträffarna ger möjlighet att studera saker, träffa bekanta och köpa något intressant. Det finns årsträff och sex månadsträffar. Alla välkomnas. Samlarföreningen i Perstorp startade 1982 och har mellan 220-230 medlemmar. Var en tid med i riksföreningen Nordstjärnan.

”För många är gamla saker nostalgi, som betytt mycket och som man vill äga. Ibland ett antal inom samma område. En samling uppstår, ofta av blygsam karaktär. Hobbyn kan skifta mellan att pågå intensivt och att ligga nere en tid”, summerar föreningens ordförande Sven Stenberg.