Svepteknik – ljusning för ”glömt” trähantverk

Svepteknik – alltså konsten att forma ett stycke träspån kring en fast träbotten – är en gammal teknik som varit på väg att försvinna. Bevarare har fört tekniken vidare. Nu är det även ett skolämne.

Att förvara saker i en behållare, ask eller kärl är ett gammalt behov – inte minst matvaror. Då behövs kärl som sluter väl kring innehållet. Det tog sin tid att komma på en teknik för att tillverka sådana behållare. Men under äldre järnåldern uppfanns det som idag kallas svepteknik.

Tekniken innebär att ett stycke träspån sveps (formas) och fästes kring en fast träbotten. Spånets båda ändar fogas samman över varandra och fästes med en söm av rotämnen. För att kunna svepa spånet kring det fasta trästycket mjukgörs spånet av värmen vid eldar eller kokas, böjs och sätts i spänn kring fasta mallen. Det trä som användes i södra Sverige är lövträd. I denna del av Sverige var ”svepehantverk” vanliga produkter i gränshandeln då bygdernas slöjdare var på marknader.

”Sveptekniken var på väg att försvinna. Men vi är en del i landet som inte ville detta, utan kämpar på för att bevara denna gamla teknik. Själv har det varit min hobby i flera årtionden. Jag tröttnar aldrig. Tvärt om. Ju bättre man behärskar tekniken desto roligare blir det. Men det krävs tålamod för att lära sig behärska tekniken. Jag missade mycket i början innan det blev godkända produkter,” framhåller Kjell Wennström från Våxtorp som reser omkring för att visa och informera. Men även för att propagera och givetvis sälja sina ”svepprodukter”, där svepkorgar och svepaskar är populärast.

”Glädjande inslag är att man i skolor i framförallt Halland och Småland har börjat lära ut svepeteknik. Sedan ser jag det som så att det borde vara hembygdsföreningars uppgift att bevara gamla hantverk. Inte bara genom att samla saker, utan informera och kanske rent av att ge utbildning.”