Klass 3-varning i Skåne län

SMHI har uppdaterat till klass 3-varning i Skåne län

Vädervarning klass 3 betyder att mycket extremt väder väntas. Detta är en väderutveckling som kan innebära stor fara för allmänheten, stora materiella skador och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Lösa föremål kan börja flyga runt, se över trädgårdar och lösa föremål som kan blåsa iväg samt grenar som kan brytas från träd. Om möjligt, undvik att ge dig ut på vägarna. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

För mer information:

www.smhi.se

www.trafiken.nu/skane

www.skanetrafiken.

www.krisinformation.se