Kilen – nyttig uppfinning

Av och till frågas: Vilken är vår nyttigaste tekniska uppfinning – det som betytt mest i förhållande till hur det tidigare var?

Officiellt frågades i Sverige i mitten på 1900-talet. Mycket nämndes; röntgen, radio, elektricitet m m. Det som till sist stod fast var vad som kallades ”de enkla maskinerna”: Kilen, hävstången, taljan, lutande planet, hjulet. Dessa uppfinningar kom för en halv miljon år sedan, byggde på mekanikens gyllne regel: ”Det som förloras i väg vinns i kraft.” Kilen kunde lyfta, spränga med enorm kraft, hävstången rubba det ”orubbliga”, taljan lyfta stora tyngder, lutande planet förflytta enorma mängder, hjulet underlätta transporter. De gav stora mervärden för människor, som fick tid, resurser och inspiration att gå vidare med uppfinnandet i allt mer ökande takt.