Cityspår i Klippan

Då och då ställs frågan: Varför är Tegelbruksgatan – mitt emot Åby skolas östra del – så bred?

Förklaringen är att gatan haft ett ”cityspår” invid utrymmet för vanlig trafik. 1898 anlade Klippans Tegelbruks AB järnvägsspåret, där vagnarna drogs av hästar, till godsmagasinet vid stationsområde. Det var efter Klippans pappersbruks anlagt sitt spår, även det smalspårig – alltså 600 mm. Tegelbrukets spår fanns på karta till 1935. Behovet av spår minskade i takt med att antalet lastbilar ökade. Spåret försvann under 1940-talet.