Klippans PRO 70 år

”Samhället är inte bättre än hur gamla och barn tas om hand.”

In på 1900-talet sågs Sverige som ”Europas fattig­hus”. Social oro uppstod i Europa. I Bismarcks Tyskland infördes pension 1884. Samma år lämnade Adolf Hedin in en motion till Sveriges riksdag om allmän pension, som efter 29 års behandlande beslöts 1913 – den första allmänna pensionen i världen. Riksorganisation för pensionärer behövdes. Det bildade statsanställda 1937. De ledde 1939 till bildades Folkpensionärernas Riksförbund med ”kommunister och syndikalister som pådrivare”. Politiseringen störde. 1942 bildades ”politiskt neutrala” Pensionärernas Riksorganisation. Den 23 maj 1943 bildades Klippans PRO, den första pensionärsföreningen i bygden, som i år firar 70 år med fest i parken.