Perstorp blev modernt

1942 blev Perstorp en modern kommun.

Då inrättades kommunalkontoret och administration kunde dels centraliseras och dels skötas av tjänstemän – en heltidsanställd kommunalkamrer och ett skrivbiträde – som utbildats för uppgiften. Det skedde efter motion från Arvid Persson (S) 1939. Det innebar att nämndsordförandena slapp mycket arbete – och fick sitt arvode kraftigt nedskurit. Hela tiden växte administrationen. 1966 flyttades denna till i lokaler vid Torget.