Närodlat gav näringslivspris

Årets näringslivspris i Klippans kommun gick till de lokala matproducenterna i Smaker från Söderåsen. Och prissumman på 12 000 kronor kommer väl till pass.
– Smaker från Söderåsen har ju finansierats genom ett Leader-projekt som slutar under 2013, så de här pengarna blir ett bra extra stöd i verksamheten, säger projektledaren Calle Laurén från Fruemöllans Bär.

Ideell förening

Smaker från Söderåsen är en ideell förening bestående av tolv lokala matproducenter från de fyra kommunerna runt Söderåsen. Tanken är att verka tillsammans för att sätta Söderåsen på kartan som ett centrum för småskaligt mathantverk.
– Området kring Söderåsen består av otroligt mycket vacker natur, och att vi är så många matproducenter här är väl delvis en följd av det. Många turister lockas hit av den fantastiska naturen, och då vill vi att man även ska ta del av all mat som produceras här, säger Calle Laurén.

Nätverkar lokalt

De tolv näringsidkarna som utgör Smaker från Söderåsen har mycket på gång under 2013. Söderåsens Matmarknad, som sedan två år tillbaka arrangeras första helgen i oktober, har gjort stor succé, och det är redan klart att det blir en ny upplaga nästa år. Dessutom arbetar man hårt på att sälja in sig till lokala restauranger och mat-varubutiker.
– Vi jobbar med att försöka hitta en lösning där fler lokala restauranger köper sina råvaror från oss. Sedan kommer vi även att påbörja ett samarbete med Oj i Åstorp, där våra produkter kommer att skyltas upp i en gemensam modul, säger Calle Laurén.

Behåller småskaligheten

Ingen av medlemmarna i Smaker från Söderåsen har ambitionen att växla upp produktionen till stordrift. Man vill istället behålla den storlek man har idag.
– Skulle vi försöka bli större skulle vi förlora vår särprägel, och det skulle även påverka kvaliteten. Jag tror att det är det småskaliga hantverket som kunderna uppskattar.