”Perstorps NK”

”Perstorps NK”, kallades den – kooperabutiken i Perstorp. Inom arbetarrörelsen ville man ha ”sin egen butik”.

1927 togs initiativ till en butik, som blev en butiksfilial till Kooperativa föreningen Skandia i Klippan. Men det ställdes krav: Att försäljningssumman skulle vara minst 60 000 kronor. Minst 50 andelar skulle tecknas – som snabbt tecknades. Butiksbyggnad uppfördes av byggmästare Lindberg. Butiken öppnade 1930 och det gick bra. 1965 flyttades kooperativa butiken till torget, utökades och blev med tiden en K-marknad. Men i Perstorp, som på en rad andra orter, blev det problem för kooperativa butiker.