Einar Forseth – på väg censureras i Riseberga

Mäktiga konstverket ”Mälardrottningen” av Einar Forseth i Gyllene salen i Stockholms stadshus, skymtades vid Nobelhögtiden. Verk av samma konstnärs höll på att ”censureras” i Riseberga.

Riseberga kyrka genomgår en stor renovering ungefär vart 50:e år. 1937 var det dags för en stor insats. Det var då en privatperson donerade medel till en takmålning. Den kände konstnären Einar Forseth (1892 – 1988) anlitades. Det blev ett unikt verk från den konstnär som 1923 anlitats för att i mosaik göra mäktiga ”Mälardrottningen” i Gyllene salen i Stockholms stadshus. Dessutom gjorde han sig nationellt och internationellt känd som glasmålare. I kyrkorådets protokoll från 1937 framhålls den stolthet rådet kände över verket och den ”förhöjande av kyrkans utseende och även göra den känd vid omkring”.
Så hade 50 år gått och det var dags för en ny stor renovering av kyrkan, som utfördes 1987 – 1989. Då upptäcktes fläckar i bräderna, som takmålningen fanns på. Röta befarades. Då var det slut med stoltheten över takmålningen. Tanken var att riva bort hela innertaket och därmed konstverket. Det var på väg att ske. Men motståndet växte. Det talade om ”en skam och skandal”. En av motståndarna var Eric Jönsson, politiskt engagerad.
”Jag blev häpen. Riva ned detta konstverk? Hade man undersökt om det gick att åtgärda? Nej visade det sig. Jag tog kontakt med länsantikvarien och andra och var beredd att själv bekosta en undersökning och räddning, även om det skulle kosta en del. Jag fick stöd för det orimliga i att riva bort bräderna. Det gick att åtgärda. Konstverket var räddat, som ingen ångrar idag”, summerar Eric Jönsson.