Välkommen till samisk kulturdag!

Den 30 september anordnar föreningen Samer i Syd en samisk kulturdag på Åstratorps gård mellan Perstorp och Riseberga. Samer i Syd arbetar för att sprida kunskap om det samiska folket och den samiska kulturen, och arrangemanget på Åstratorps gård är naturligtvis en del i detta.

– Vi kommer bland annat att servera traditionell samisk mat och även hålla en föreläsning om urfolk i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet, säger Helena Dådring från Samer i Syd.

Föreningen har idag ett 100-tal medlemmar och alla är välkomna att bli medlem. Enda ”kravet” är att man vill öka kunskapen om urfolket Samerna och ställer sig bakom föreningen stadga § 1. Läs mer på www.samerisyd.com under ”Bli medlem…”

Nytt samarbete

Den samiska kulturdagen är det första av i vad som förhoppningsvis kommer att bli en rad samarbeten mellan Samer i Syd och Åstratorps Gård. Det var Åstratorps Gård som kontaktade Samer i Syd eftersom de är mitt uppe i att bygga en tältcamping på området. Tanken med den är att det ska finnas olika sorters tält där, bland annat en samisk kåta. Dessutom kommer man att sälja samiskt hantverk som är tillverkat bland annat av medlemmar i föreningen.

Utbredda missuppfattningar

Helena Dådring själv är ursprungligen skogssame, och har i många år arbetat med samiska frågor. Förutom engagemanget i Samer i Syd sitter hon också i Sametinget som Sametingsledamot för Skogssamerna/Vuovodega. Hon tycker det är viktigt att öka folks kunskaper om samerna. Det finns nämligen en utbredd missuppfattning om samerna hos det svenska folket.
– Alla samer är inte renskötare som bor på fjället i kåta. Jag är själv skogssame och det finns även fisk- och jaktsamer. Numera är turismen i Sápmi så utbredd att många samer även bedriver näringsverksamhet med turism.

Ny läroplan ska öka kunskaperna

Förhoppningsvis kommer svenskarnas kunskaper om samerna att öka de kommande åren. 2011 antogs nämligen en ny skollag och en ny läroplan, där det i klasserna F-9 ska ingå undervisning om samisk kultur. Samer i Syd kommer att vara behjälpliga genom besök på skolor, och har redan märkt av en förändring.
– Det är många som vill att vi ska komma till just deras skolor och berätta. Överlag har kunskaperna om samer blivit bättre under de tio åren vi har varit igång med Samer i Syd, men det kan alltid göras ännu mer, avslutar Helena Dådring.