Reklambyrå, tidningsutgivare och (numera) även tryckeri!

Adapt Media breddade sin reklambyråverksamhet för ett år sedan med att även sköta det mesta av sin tryckning ”i huset”. Har satsningen varit lyckad, frågade vi Bengt Wetterberg, VD på Adapt Media.

– Ja, det har verkligen blivit lyckat! Vi kan nu serva våra kunder ännu mer än tidigare och det uppskattar de mycket.
– Det har också inneburit att ännu fler kunder har ”hittat oss”. Vi har fått in tryckningsjobb alltifrån utbildningsmaterial, prislistor, vishäften till Dopinbjudningar.

Det Adapt Media har gjort är att man har investerat i en Canon-maskin som trycker på sidor på pappret samt viker och häftar produkten färdigt i en och samma tryckgenomgång. Vid speciell vikningar har man en separat falsmaskin som klarar av detta. Maskiner för hålborrning, fyrkantsrygg och limblockning har det också investerats i.
– Under hösten har vi genomfört en kampanj med företagsanpassade layouter för limmade block som företagen dels kan använda internt men också som så kallade giveaways till kunder. Det är viktigt att hitta egna produkter som kunderna lätt kan ta till sig, utöver de rena reklamjobben som är den huvudsakliga inriktningen på Adapt Media, säger Bengt Wetterberg.
– Andra produkter som vi också numera producerar ”i huset” är affischer för gatupratare-skyltar och även RollUps som många företag idag använder i sina butiker, på mässor och utställningar.
– De flesta företag trycker upp egna kuvert med sin logo på. Det levererar vi till många företag. Vi har också tagit kuvertproduktionen ”ett steg längre” eftersom vi gör en säljande layout och exempelvis kan lägga till ett Erbjudande och andra budskap på kuverten när vi ändå trycker dem. Kostnaden för trycket finns ju redan där så varför inte utnyttja det optimalt!

En stor fördel att vara kund hos Adapt Media är att man kan erbjuda sina kunder att nyttja antingen alla våra tjänster, från idé, text, foto, layout till färdigtryckta produkter, eller delar av dem om kunden vill göra något av momenten själv. Detta plus den välkända ”Adapt Media-andan”, som innebär att all byråkrati och fyrkantighet lyser med sin frånvaro på företaget. Alla på företaget har en inställning som innebär att man alltid ger 100 % för kunderna och deras behov.
– Det är en rolig utveckling vi har haft under våra fem år, inte minst med alla dessa nya kringtjänster, men fortfarande är huvudinriktningen att producera reklam i olika former, ge ut Söderås Journalen en gång i månaden och vidareutveckla den egna websajten www.klippanshopping.se!
– Under de dåliga konjunkturåren 2008 till 2010 har det varit några tuffa år för Söderås Journalen. Därför är vi så otroligt glada att vi under 2011 kunde öka den med drygt 20 %. Och inte minst att vi ökar även i år. Detta tryggar tidningens existens och jag vill passa på att tacka alla annonsörer för detta. Vi har ingen stor tidningskoncern bakom oss, utan vi äger tidningen själv, och därför är vi helt och hållet beroende av våra annonsörer och läsare. Dessa får erbjudande i annonserna, och lockas till att handla hos annonsörerna. Det i sin tur gynnar handeln i vårt utgivningsområde, och detta är vårt sätt att bidra till detta, avslutar Bengt Wetterberg.