Samarbete över gränserna

Ensam är stark men tillsammans är man starkare. Det är något som Klippans kommun, Region Skåne och Capio Citykliniken tagit fasta på när man under våren startade Familjen Hus. Den 6 september invigdes verksamheten officiellt.
– Det känns jätteroligt att offentliga och privata aktörer kan samverka och skapa något som gynnar både barn och föräldrar, säger Maja Johansson, verksamhetschef på Capio Citykliniken.

Mötesplats

Familjens Hus är en mötesplats för familjer, som under samma tak i lokalerna på Trädgårdsgatan i Klippan samlar öppen förskola, social rådgivning och barnavårdscentral. Hjärtat i verksamheten är den öppna förskolan, som varit efterlängtad bland många föräldralediga Klippanbor.
– Det fanns en öppen förskola för 20 år sedan, men sedan den stängde har det inte funnits i Klippan. Man kan väl lugnt säga att det har funnits ett uppdämt behov, säger vårdcentralens BVC-sköterska Elisabeth Dervall.

Inga fler resor till grannkommunerna

Tidigare har det alltså varit så att föräldralediga Klippanbor fått söka sig antingen till kyrkans alternativ eller så har de fått åka till grannkommunerna. Såväl Kvidinge som Perstorp har haft öppen förskola i många år. Nu kan alla föräldrar hitta till öppna förskolan genom att vissa av BVC-besöken förläggs till Familjens Hus. Man träffar dock alltid sin ”egen” BVC-sköterska, oavsett om man är listad hos Capio Citykliniken eller hos vårdcentralen
– Genom att träffa föräldrarna och barnen här ibland så kan de också passa på att bekanta sig med öppna förskolan när de ändå är på plats. Skulle man känna ett behov av att träffa vår socionom för social rådgivning så är det ju mycket lättare att göra det när det finns under samma tak, säger Zenita Julku, BVC-sköterska på Capio Citykliniken.

God personkemi

Det är väldigt ovanligt att Capio Citykliniken, som ju är en privat vårdgivare, samarbetar med de regionala och kommunala alternativen. Men denna okonventionella allians har fallit väl ut enligt alla inblandade.
– Det man möjligtvis var rädd för i början var att vi skulle konkurrera om listningar exempelvis, men så är verkligen inte fallet. Vi har hela tiden barnen och familjerna i fokus oavsett vilket, säger förskolläraren och samordnaren Janeth Nilsson-Norén.

Maja Johansson håller med:
– Vi har en bra personkemi sinsemellan. Dessutom tror jag att det finns en större vilja att jobba för samverkan i lite mindre kommuner också. Visar vi att det funkar kanske fler aktörer kan inspireras och hitta samarbete över gränserna.

Nyttigt att träffa andra föräldrar

Projektet med Familjens Hus är på ett år till att börja med, därefter kommer en utvärdering att ske. Elisabeth Dervall hoppas naturligtvis på en fortsättning.
– Det är klart att man önskar att det ska få finnas kvar längre än ett år.

Just öppna förskolans roll som träffpunkt för mamma- och pappalediga föräldrar är otroligt viktig.
– När man är hemma på heltid är det skönt att komma utanför hemmets fyra väggar och kunna prata med andra föräldrar i samma situation, menar Janet Nilsson-Norén.

Zenita Julku instämmer:
– Öppna förskolan, och därmed hela Familjens hus blir en trygg punkt. Det enda vi har hört sedan starten är att vi borde ha öppet ännu mer, och då får man väl säga att man har lyckats, säger hon.