S hade svårt i Oderljunga

Precis som i Färingtofta hade arbetarrörelsen svårt för att ”få och behålla fotfästet” i Oderljunga – bygder dominerad av jord- och skogsbruk, hantverk, och handel men utan någon större arbetsplats.

Dock var Oderljunga större än Perstorp årtionden in på 1900-talet. Försök gjordes att bilda en arbetarkommun. 1935 lyckades det, fyra år efter Färingtofta. 1952 slogs Oderljunga och Perstorps kommuner samman, precis som Färingtofta och Riseberga. 1952 försvann arbetarkommunen i Färingtofta, 1972 i Oderljunga.